bookmark_borderระบบการหายใจ 

ระบบของการหายใจนั้นถือได้ว่าเป็นระบบที่นำเอาอากาศโดยมีออกซิเจนเพื่อเป็นการนำเข้าสู่ปอดของเราจากการหายใจเข้าเพื่อเป็นการทำให้ร่างกายของเรานั้นนำเอาออกซิเจนไปใช้ในกระบวนการที่เป็นการเผาผลาญพลังงานซึ่งในขณะเดียวกันนั้น ยังมีการรับเอาระบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียที่เป็นกระบวนการดังกล่าวเพื่อเป็นการส่งออกข้างนอกของร่างกายโดยจากการ หายใจออกนั่นเอง 

อวัยวะที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

ทางเดินหายใจส่วนด้านบนซึ่งประกอบไปด้วยจมูกและปากของเรา โดยการหายใจเข้านั้นจะมีอากาศที่ทำการผ่านเข้ารูจมูกหรือโพงจมูกของเราโดยจะมีเส้นขนและต่อมน้ำมันที่เป็นการช่วยในการกรองและเป็นการจับฝุ่นละอองและเป็นการที่ปรับสำหรับความชุ่มชื้นของอุณหภูมิอากา ให้มีความเหมาะสมต่อจากนั้นอาการนั้นจะผ่านหลอดคอและกล่องเสียงซึ่งทางด้านบนของกล่องเสียงนั้นจะมีฝาปิดกล่องเสียงซึ่งจะทำการปิดในระหว่างที่เรามีการกินอาหารเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้อาหารเหล่านั้นตกเข้าสู่หลอดลมของเรา 

ทางเดินหายใจส่วนล่างจะประกอบไปด้วยหลอดลม และขั้วปอดเมื่ออากาศทำการผ่านกล่องเสียงโดยมีการผ่านเข้าสู่หลอดลมที่มีขนอ่อนและมีขนาดเล็กทำการกำจัดสิ่งแปลกปลอมก่อนที่จะมีการแยกเพื่อเข้าสู่หลอดลมหรือขั้วปอด ที่อยู่ทางด้านซ้ายและทางด้านขวาซึ่งปอดหลอดลมเล็กจะลดขนาดเป็นหลอดลมฝอยและถุงลมในปอดนั้นซึ่งจะเห็นได้ว่าปอดแต่ละข้างจะมีถุงลมปอดประมาณ 300,000,000 ถุงจะเป็นการล้อมรอบด้วย เส้นเลือดฝอยเพราะมันจะมีขนาดเล็กและบางเพื่อในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเชื่อมต่อระหว่างระบบหายใจปรับระบบไหลเวียนของโลหิ 

รูปแบบการทำงานของระบบหายใจ 

จะเห็นได้ว่าขณะที่เรานั้นกำลังหายใจเข้าด้วยอากาศที่มีออกซิเจนจะทำการไหลผ่านของทางระบบการเดินหายใจที่เป็นส่วนบนเพื่อเป็นการเข้าสู่ทางเดินหายใจในส่วนที่เป็นส่วนล่างหรือที่บริเวณถุงลมปอดออกซิเจนนั้นจะทำการผ่านจากถุงลมปอดเพื่อแพร่เข้าสู่ หลอดเลือดฝอยที่อยู่รอบรอบถุงลมปอดดังนั้นมันจะรวมตัวกันที่เราเรียกว่าฮีโมโกลบินที่ผิวของเม็ดเลือดแดงของเรานั่นเองโดยมันจะกลายเป็นออกซีฮีโมโกบิน และมันจะมีสีแดงสดโดยมันนั้นจะมีการส่งเพื่อเข้าไปสู่ระบบของหัวใจและการสูบฉีดของหลอดเลือดเพื่อไปยังเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเรานั้ 

ต่อจากนั้นมันจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการที่เป็นการเผาผลาน เพื่อเป็นพลังงานให้แก่เซลล์เนื้อเยื่อในร่างกายของเรานั่นเอง 

ในทางกลับกันคาร์บอนไดออกไซด์ถือได้ว่าเป็นของเสียจากกระบวนการเผาผลาญจะเป็นการแพทยนำจากเนื้อเยื่อให้เข้าสู่หลอดเลือดฝอยโดยมีการผ่านขั้นตอนจากทางเคมีในระหว่างการเดินทางหาก เมื่อถึงบริเวณของถุงลมปอดแล้วฝ่ายนั้นจะทำการแค่กระจายจากเส้นเลือดฝอยเพื่อเป็นการเข้าสู่ลมตอดและถูกขับออกมาทางร่างกายโดยผ่านกระบวนการการหายใจของพวกเรานั่นเอง