ข้อป้องกันกินอาหาร เดลิเวอรี่อย่างไรให้ปลอดภัย( ห่างไกลโรคโควิด-19 )

  ในตอนนี้เป็นเรื่องที่เราต่างรู้ดีว่าบ้านเรามีเรื่องเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่ในตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดและสามารถที่จะเป็นโรคติดต่อได้โดยการอยู่ใกล้กัน หรือว่าหายใจรดกัน  ดังนั้นอาจจะมีคนบางกลุ่มเริ่มที่จะไม่ออกไปไหนที่มีคนแออัดเพราะว่ากลัวกับการเสี่ยงที่จะเป็นโรควิด ก็เลยที่จะหันมาเลือกเกี่ยวกับการใช้ช่องทางการสั่งอาหารทางเดลิเวอรี่ เพราะว่ามีความปลอดภัยมากกว่า และในวันนี้เราก็เลยหาวิธีในการดูแลเรื่องการสั่งอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย โดยที่ทางสาธารณสุขได้ออกมาบอกเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยสำหรับคนที่สั่งอาหารเดลิเวอรี่ 

  • ผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดปรุงอาหาร ต้องเป็นคนที่ศึกษากี่ยวกับเรื่องของการส่งอาหารเดลิเวอรี่ เพราะว่าการที่เราใส่ใจและส่งอาหารให้ลูกค้าในช่วงของการเกิดโควิดเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและผู้ประกอบการก็ต้องติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อที่จะรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคต่างๆด้วย
  • ร้านอาหารที่ให้บริการเดลิเวอรี่ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรักษาคุณภาพอาหาร อาหารต้องปรุงสุก สดใหม่อยู่ตลอด และสำหรับในเรื่องของการปรุงอาหารเราต้องปรุงให้สุกด้วยความร้อนและต้องพัดใช้เวลานานอย่างน้อยห้านาทีเพื่อที่จะได้อาหารที่สุก และสิ่งสำคัญเราควรที่จะหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับการขายเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกเอามาปรุงอาหาร
  • ผู้ที่ขนส่งเกี่ยวกับอาหารเดลิเวอรี่ ต้องขึ้นทะเบียนกับทางร้าน และต้องสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนที่จะเข้าร้าน ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือหรือว่าล้างสบู่บ่อยๆ  ต้องสวมแมสหรือหน้ากากอนามัยตลอดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ และเมื่อเราได้สัมผัสเงินเราควรที่จะล้างมือทุกครั้ง และต้องคอยสังเกตเกี่ยวกับอาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร ถ้ามีอาการเกี่ยวกับ เป็นไข้ หายใจไม่ค่อยออก อาการจาม มีน้ำมูกไหล หรือว่ารู้สึกหอบเหนื่อย จมูกเริ่มที่จะไม่ได้กลิ่น ลิ้นเริ่มที่จะไม่รู้รสชาติ ให้เราหยุดและไปพบแพทย์ทันที 
  • ผู้สั่งอาหารหรือว่าผู้ที่บริโภค ควรที่จะเตรียมกล่องเพื่อที่จะมารองรับอาหาร หรือว่าจะเป็นการที่เราให้วางบนโต๊ะ จากนั้นเราก็ควรที่จะยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตร และก็ควรที่จะล้างมือด้วยเจล ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ และก็ควรที่จะใช้วิธีการโอนเพื่อที่จะลดการสัมผัสด้วยเงิน หรือว่าจำเป็นที่จะให้เงินสดเราก็ควรที่จะเตรียมเงินเอาไว้ให้พอดีเพื่อที่จะการสัมผัสเงินทอน อย่างนี้เป็นต้น 

และทั้งนี้เราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงจากการสั่งช้อนและซ่อมเพื่อที่เป็นการลดการสัมผัสและนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วย 

 

สนับสนุนโดย  แทงหวยออนไลน์