bookmark_borderเกล็ดความรู้วัคซีนไฟเซอร์

เกล็ดความรู้วัคซีนไฟเซอร์ สำหรับวัคซีน mRNA เราต้องกระตุ้นเพื่อให้เกิดภูมิเพื่อต่อต้านเชื้อไวรัส covid 19 โดยอาศัย mRNA ฉีดเข้าไปในร่างกายของเราโดย mRNA นี้เป็น รหัสพันธุกรรมของไวรัสโควิด 19 ในช่วงที่มันสามารถเข้าไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างโปรตีนของหนามแหลมที่เรารู้จัก

แต่ถ้าหากว่าเราฉีดวัคซีน mRNA เข้าไปโดยตรงอย่างเดียวเข้าไปมันจะโดนร่างกายของเราทำลายจะไม่สามารถเข้าสู่เซลล์ร่างกายของเราได้ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีไขมันมาหุ้มรอบมันนี่คือลักษณะของ mRNA วัคซีนก็คือมีไขมันมาหุ้มรอบตัว mRNA แล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายของเรา

ซึ่งไขมันที่หุ้มรอบจะเป็นตัวนำรหัสพันธุกรรมนี้เข้าสู่เซลล์ร่างกายเพื่อเข้าไปกระตุ้นเพื่อให้เกิดโปรตีนหนามแหลมต่อไปเราจะพูดถึงการเก็บวัคซีน วัคซีนไฟเซอร์จะต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิ ลบ 60-80 องศา จะมีอายุยืนยาวจนกระทั่งหมดอายุของวัคซีน

แต่ถ้าหากเก็บไว้ในตู้เย็นธรรมดาอุณหภูมิ 2-8 องศา จะอยู่ได้ประมาณ 1 เดือนแต่ถ้าหากเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง 25 องศา จะอยู่ได้ 2 ชั่วโมงก่อนที่จะนำเอามาใช้ฉีดให้กับเราจะต้องนำเอาวัคซีนไฟเซอร์ออกมาวางอยู่ข้างนอก

เพื่อให้เกิดการละลายก่อน2 ชั่วโมงถึงจะทำการผสมด้วยน้ำเกลือขนาด 1.8 cc หลังจากนั้นก็ทำการผสม ในการผสมนั้นห้ามเขย่าแรงต้องมีการพลิกไปพลิกมาประมาณ 10 รอบโดยสีของสารในตัวของวัคซีนจะต้องออกเป็นสีขาวหรือขาวนวลและการผสมห้ามเขย่าแรง เพราะการเขย่าแรงจะเกิดการทำร้ายของตัววัคซีน

หลังจากที่ผสมด้วยน้ำเกลือ 1.8 cc ก็สามารถที่จะฉีดได้โดยคนหนึ่งฉีดได้ 0.3 cc ดังนั้นรวมกันเท่ากับใน 1 ขวดสามารถฉีดได้ 6 คน และหลังจากผสมน้ำเกลือแล้วห้ามทิ้งตัวยาเอาไว้เกิน 6 ชั่วโมง จะทำให้หมดอายุ ดังนั้นหลังจากผสมน้ำเกลือเสร็จแล้วต้องรีบฉีดให้หมดทันที 

การฉีดวัคซีนก็คล้ายกับการฉีดวัคซีนตื่นๆก็คือจะต้องฉีด 2 โดส โดยระยะห่างวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 1 กับเข็ม 2 ห่างกันโดยประมาณ 3 สัปดาห์ และต่อมาก็จะเป็นวัคซีนตัวแรกของวัคซีนที่ต่อต้านCovid19 ที่ฉีดได้ในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12-16 ปี

โดยวัคซีน covid19 ตัวแรก WHO อนุมัติให้เป็นวัคซีนที่สามารถใช้ได้ในยามภาวะปกติในคนที่อายุมากกว่า 16 ปีขึ้นไปแต่ 12-16 ปี ก็ยังถือว่าเป็นวัคซีนที่ใช้ในยามฉุกเฉิน

นอกจากนี้ประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์จากการศึกษาในระยะที่ 3 ก็พบว่าวัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพมากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงกว่าวัคซีนชนิดอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามขอแนะนำนิดนึงว่า95% ในตอนนั้นเป็นสายพานก่อนหน้านี้อาจจะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม 

ดังนั้นอาจจะเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันสายพันธุ์โดยส่วนใหญ่จะเป็นสายพันธุ์เดลต้า

 

สนับสนุนโดย.    aesexy