bookmark_borderวิธีสังเกตอาการว่าคุณเป็นโรคเหนื่อยง่ายแล้วหรือยัง?

สำหรับโรคแรก ก็คือ โรคหัวใจวาย หรือ Congesti Heart Failure โรคนี้เกิดขึ้นจากการที่หัวใจของเราทำงานน้อยลงนั่นเองมันอาจจะเกิดปัจจัยต่างๆ  วิธีสังเกตอาการ  ที่มากระทบต่อหัวใจโดยส่วนใหญ่ที่สาเหตุที่พบก็เกิดจากหัวใจขาดเลือดนั่นเองพอหัวใจของเราขาดเลือดนานๆเข้า

หัวใจของเราก็จะทำงาผิดปกติไปทำงานได้น้อยลงพอหัวใจทำงานน้อยลงหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงแรงกายมันก็จะทำให้เลือดที่ไปเลี้ยงร่างกายน้อยลงด้วยเช่นกันก็จะทำให้เราเหนื่อยง่ายไม่ว่าจะออกแรงเดินเข้าห้องน้ำก็เหนื่อยแล้วแค่หยิบขันน้ำขึ้นมาก็เหนื่อยแล้ว

นอกจากนี้แล้วถ้าหัวใจของเราทำงานช้าลงหรือว่าแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วพวกน้ำพวกเลือดมันก็จะล้นไปที่ปอดก็จะทำให้มีอาการน้ำท่วมปอดก็จะทำให้นอนราบไม่ได้ขาบวมอันนี้ก็เป็นสัญญาณนึงว่าคุณจะเป็นโรคหัวใจ Congesti Heart Failureแล้วก็ได้ดังนั้นให้รีบไปโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไป

สำหรับโรคที่สอง ก็คือ โรคโลหิตจาง หรือ Anemia ถือได้ว่าเป็นโรคที่พบกันได้บ่อยมาโดยปกติแล้วร่างกายของเราก็จะมีเม็ดเลือดแดงในการขนส่งออกซิเจนไปเลี้ยงในส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อเรามีภาวะโลหิตจางก็จะทำให้เม็ดเลือดแดงลดลงเช่นกันออกซิเจนก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้น้อยลงก็จะทำให้คุณเหนื่อยง่ายเวลาออกเหนื่อยนิดหน่อยก็เหนื่อยแล้ว

ซึ่งภาวะโลหิตจางพบได้ในใครบ้างส่วนใหญ่ก็จะพบในผู้หญิงเจริญพันธุ์เพราะว่าผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ก็จะมีประจำเดือนยิ่งใครมีประจำเดือนยิ่งใครมีประจำเดือนมาเยอะหรือว่ารอบเดือนมาหลายวันก็จะส่งผลทำให้ภาวะโลหิตจางขาดเหล็กกันได้ง่าย

ดังนั้นก็จะพบในคนที่อายุเยอะก็ได้คนที่มีอายุมากๆก็จะมีเลือดออกในทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือว่าลำไส้ก็จะทำให้ซีดลงๆก็จะทำให้มีอาการเหนื่อยมากขึ้นนั่นเองแล้วเราจะรู้ได้ง่ายว่าเรามีภาวะซีดแล้วหรือเปล่าก็ดูง่ายๆว่าให้คุณสังเกตที่มือของตัวเอง

หากมือของเราแดงดีแบบนี้ก็ไม่ซีดแล้วหรือว่าให้ดูที่ดวงตาของเราให้หลานหรือว่าลูกดูก็ได้หรือว่าเราดูในกระจกก็ได้ลองกดตาลงมาถ้าข้างในตาของเราแดงดีก็ไม่ซีดปกติแต่ถ้าดูแล้วว่ามันหายไปเลยไม่เป็นสีแดงกลายมาเป็นสีขาวไปเลยอย่างนี้ก็กลายว่าดวงตาของคุณซีดแล้วและร่วมกับว่าคุณมีอาการหอบเหนื่อยง่ายให้รีบไปพบแพทย์อาจจะต้องได้รับการรักษาต่อไป

 

สนับสนุนโดย.    agplus